Kinderopvang (premie voor kinderen - 3 jaar)

Tot 200€ terugbetaling Kosten Kinderopvang  
(voor de jaren 2016 en 2017 opgetrokken naar 400 € !!)

In het sectorakkoord van 11 december 2013, wordt voor het eerst tegemoetgekomen aan een aloude eis van de LBC-NVK, nl. de tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang.

Inmiddels is niet alleen de afspraak hierover gemaakt, maar is ook de te volgen procedure om jouw bedrag op te vragen vastgelegd; een overzicht:

 

VOOR WIE ?

Alle werknemers van bedrijven die behoren tot het paritair comité 311 (of 202 en 312) die:

  • gedurende minstens 12 maanden in de sector werken op 31/12(2015)
  • die kinderen hebben van jonger dan 3 jaar
  • die hun kinderen naar een door Kind en Gezin erkende opvang (kribbe, peutertuin, onthaalmoeder)  brachten in 2015.

Wanneer de beide ouders werken voor een bedrijf dat behoort het paritair comité 311 (of 202 en 312), hebben beide ouders recht op de terugbetaling.

 

WELK BEDRAG?

1 EURO per dag effectieve opvang van het kind tot zolang het de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt met als maximum bedrag 200 EURO per jaar.

NIEUW VOOR DE JAREN 2016 en 2017 !!!  Het dagbedrag wordt opgetrokken van 1 naar 2 euro per dag !  Ook het maximum bedrag stijgt naar 400 euro !

 

HOE BEWIJS JE DE OPVANGDAGEN?

De opvangdagen van je kind bewijs je aan de hand van het fiscaal attest dat door de opvanginstelling jaarlijks wordt afgeleverd.

 

WANNEER VRAAG JE DE TEGEMOETKOMING AAN?

Vanaf 1 mei, maar uiterlijk 31 augustus moet je dossier bij je werkgever zijn ingediend.

Werk je niet meer bij een werkgever uit de sector op het ogenblik van aanvraag van de tegemoetkoming, dan vraag je de tegemoetkoming aan rechtstreeks bij het sociaal fonds.  Wij helpen je er graag mee !

 

HOE VRAAG JE DE TEGEMOETKOMING AAN?

Je bezorgt aan je werkgever:

  • een document dat de afstammingsband tussen u en het kind bewijst (uittreksel geboorte-acte)
  • het fiscaal attest dat je van de opvanginstelling hebt gekregen (in 2016 gaat het dus over het attest voor opvang in 2015)
  • Indien je op 31/12 je 12 maanden anciënniteit in de sector haalt, maar niet steeds bij dezelfde werkgever werkte, het bewijs van tewerkstelling gedurende deze periode bij andere werkgevers uit de sector (= attest van tewerkstelling)

 

WANNEER KRIJG JE JE CENTEN?

Het sociaal fonds betaalt de tegemoetkoming uit naarmate de dossiers worden binnen gestuurd en in orde zijn.

Betaling ten vroegste vanaf 1 juli 2016, ten laatste op 31 december 2016

Misschien ook interesse voor....??